Genellikle gebelik haftaları veya gebelik haftaları olarak adlandırılan gebelik yaşı, gebe kişinin son adet döneminin (LMP) ilk gününden itibaren hesaplanır. Bir gebeliğin ne kadar ilerlediğini tahmin etmenin bir yoludur ve gebeliğin ilerlemesini izlemek için standart bir yöntem olarak kullanılır.

Tipik bir insan gebeliği yaklaşık 40 hafta sürer, ancak tam dönem gebeliklerin 37 ila 42 hafta arasında değişebileceğini unutmamak önemlidir. Gebelik yaşı genellikle kısmi haftalar olarak değil, tamamlanmış haftalar olarak sayılır.

Gebelik yaşını hesaplamak için:

Son adet döneminin (LMP) ilk günü ile başlayın.

O tarihten şimdiki tarihe kadar geçen gün sayısını sayın.

Tamamlanan hafta sayısını elde etmek için toplam gün sayısını 7'ye bölün.

Örneğin, LMP'nin ilk günü 1 Temmuz ve şimdiki tarih 14 Ağustos ise:

LMP: 1 Temmuz

Geçen günler: 14 Ağustos - 1 Temmuz = 44 gün

Tamamlanmış haftalar: 44 gün / haftada 7 gün = 6 hafta ve 2 gün

Dolayısıyla, bu örnekte gebelik yaşı 6 hafta 2 gün olarak kabul edilecektir.

Bu yöntemin 28 günlük düzenli bir adet döngüsünü ve döngünün 14. günü civarında yumurtlamanın gerçekleştiğini varsaydığını unutmamak önemlidir. Bir kişinin adet döngüsünün düzensiz olduğu veya LMP'sinden emin olmadığı durumlarda, sağlık uzmanları gebelik yaşını daha doğru tahmin etmek için ultrason ölçümlerini kullanabilir.

Bu makale yardımcı oldu mu