Ağrı kesiciler de dahil olmak üzere hamilelik sırasında herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Bazı ağrı kesicilerin hamilelikte baş ağrısı gibi durumlarda kullanımı güvenliyken, diğerleri gelişmekte olan fetüs için risk oluşturabilir.

Asetaminofen (Tylenol) genellikle hamilelik sırasında kullanım için güvenli kabul edilir ve sağlık görevlileri tarafından genellikle ilk basamak ağrı kesici olarak önerilir. Bununla birlikte, asetaminofende bile, önerilen doza uymak ve maksimum günlük limiti aşmamak önemlidir.

İbuprofen ve aspirin gibi nonsteroid antienflamatuar ilaçlar, hem anne hem de gelişmekte olan fetüs için komplikasyon riskini artırabileceğinden, hamilelik sırasında, özellikle üçüncü trimesterde genellikle önerilmez.

Kodein ve oksikodon gibi opioidler, yenidoğanda bağımlılık ve yoksunluk riski nedeniyle genellikle hamilelik sırasında rutin kullanım için önerilmez.

Hamilelik sırasında herhangi bir ilaç almadan önce ağrı kesici seçeneklerini sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir. Sağlık uzmanınız, gelişmekte olan bebeğinizin güvenliğini sağlarken, özel ihtiyaçlarınız için en iyi tedavi yönteminin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Bu makale yardımcı oldu mu